Umožňuje efektívne a jednoduchým spôsobom aktualizovať vaše web stránky. Systém Webtron spravuje obsah prezentácie, vy sa staráte o dopĺňanie obsahu. Webtron sám naformátuje nový obsah do podoby internetovej web stránky. Takto sa môžete sústrediť na úpravu obsahu, bez toho aby ste museli dbať na grafickú úpravu alebo ovládať programovanie stránok, to za vás spraví Webtron. Vytvorenie novej stránky alebo jej časti vo webovej prezentácii sa stáva rýchle a jednoduché. Na ovládanie Webtronu postačujú užívateľské skúsenosti z aplikácií MS Office.
Webtron je variabilný systém, ktorý sa prispôsobuje individuálnym požiadavkám projektu. Zahŕňa v sebe viac modulov, ktoré sú navzájom kompatibilné a dajú sa nainštalovať už na existujúci a plne bežiaci systém bez výluky.

> Administrácia
Umožňuje spravovať nastavenia projektu, užívateľov a skupiny užívateľov, číselníky, systém popiskov na webovej stránke, vytvárať a spravovať šablóny pre emaily a.i.
> Užívatelia
Umožňuje vytváranie a správu užívateľov, správu skupín užívateľov, prideľovanie práv skupinám, alebo užívateľom.
> Články
Umožňuje vytvárať a upravovať články, ktoré sa uverejňujú na stránkach.
> Obrázky
Umožňuje vytvárať a upravovať obrázkové archívy, pridávať, meniť, prípadne aj vymazať obrázky, ich vlastnosti a popisky.
> Šablóny Možnost výberu z preddefinovanej skupiny, nastavovanie vlastností.
> Objekty Objekty sú vlastné funkcie stránok, ktoré sa používajú na publikovanie obsahu podľa zvolených podmienok.
> Ankety Modul umožňuje publikovať jednoduché ankety, pozostávajúce z otázky a množiny odpovedí.
> Mailing-Newsletter Umožňuje pridávať a upravovať mailingy, spravovať zoznamy prijímateľov, vytvárať a zasielať emailové správy prijímateľom.
> Vyhľadávanie Umožňuje vyhľadávať indexovaný obsah stránky podľa volených kriterií.
> Formuláre Umožňuje registrovať a nastavovať vlastnosti formulárov.
> Elektronický obchod Umožňuje elektronické objednávanie tovarov a on-line platby.
> Štatistika Umožňuje on-line prezeranie údajov o stránkach podľa zadaných kriterií.
> Ponuka O cenovej ponuke sa prosím informujte
info/zavinac/edizon.sk

Nechajte si "Webtron-izovať" vašu existujúcu stránku a využite naplno jej nové možnosti.